A101 MİLYON INFLUENCER PROJESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından ilgili kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin detaylı bilgi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, 12 Milyon Influencer Projesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile tarafıma sunulmuştur. Aydınlatma metninde belirtildiği üzere, görsel ve işitsel kayıt verilerim ilgili yarışma kapsamında tarafımca çekilen videolar üzerinden kazananların seçilmesi, reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecek yarışma kazananlarının belirlenmesi, Şirket reklam faaliyetlerinin ve ürün/hizmet pazarlama ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sosyal medya etkileyicileri ve jüri ile paylaşılabilecek olup bu amaçlarla Şirket sosyal medya hesapları veya farklı görsel veya işitsel medya araçları üzerinden açık rızanın varlığı hukuki sebebine dayanarak alenileştirilebilecektir. Vermiş olduğum açık rızayı dilersem her zaman geri alabileceğim konusunda bilgilendirildim. Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine rıza veriyorum.